În cadrul acestui studiu se continuă analiza asupra sancțiunilor incidente în situația excluderii probelor din perspectiva dreptului european. Astfel, se prezintă orientările practice și cele doctrinare din jurisprudența CEDO și CJUE. De asemenea, autorul continuă prezentarea teoriei esenței drepturilor, precum și chestiuni legate de interacțiunea dintre dreptul la un proces echitabil și celelalte drepturi.

The post Sancțiunea nulității și excluderea probelor în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene (II) appeared first on Universul Juridic.