Este cunoscut că legislația supranațională a influențat dreptul procesual penal autohton. Un rol important a fost reprezentat, pe de o parte, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar pe de altă parte, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, în cadrul prezentei lucrări autorul începere efecutarea unei analize asupra sancțiunilor incidente în situația excluderii probelor din perspectiva dreptului european.

The post Sancțiunea nulității și excluderea probelor în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene (I) appeared first on Universul Juridic.