Prin cererea introdusă la Judecătoria Călăraşi, la data de 07.09.2018 şi înregistrată sub nr. x/2018, reclamanta S.C. A. S.R.L. – în faliment, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă „B.” în contradictoriu cu pârâta C., a solicitat ca, în baza probelor ce se vor administra, să se pronunţe o hotărâre judecătorească prin care să se dispună: rezilierea antecontractului de vânzare – cumpărare nr. x/17.06.2008 şi a actului adiţional nr. x/14.07.2008 autentificate de B.N.P. D.; să se constate nulitatea absolută a antecontractului şi actului adiţional pe motiv că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în cuprinsul acestuia, corelativ cu repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii lui; să se constatate că a intervenit desfiinţarea de plin drept a antecontractului si actului adiţional ca urmare a imposibilităţii perfectării tranzacţiei în formă autentică la termenul şi în condiţiile prevăzute de părţi; să se constatate că părţile au fost repuse în situaţia anterioară încheierii lui; să se dispună obligarea pârâtei la restituirea sumei de 70.000 EURO la cursul de schimb al BNR din ziua plăţii reprezentând transa I şi II din preţul de vânzare precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

La termenul de judecată din 21.01.2019 apărătorul pârâtei a reiterat excepţia necompetenţei teritoriale şi materiale a Judecătoriei Călăraşi, invocate prin întâmpinare, în raport de obiectul cererii, apreciază că soluţionarea revine Tribunalului Călăraşi.

Prin sentinţa civilă nr. 139/21.01.2019, Judecătoria Călăraşi a admis excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Călăraşi, excepţie invocată de pârâta C. şi a dispus declinarea soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Călăraşi.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 762 din 5 aprilie 2022)

The post Repunerea în discuţie a conţinutului unui contract juridic încheiat între părţi sau încadrarea unor circumstanţe în ipoteza unei îmbogăţiri fără justă cauză a pârâtei. Anularea recursului declarat în cauză appeared first on Universul Juridic.