Prin acţiunea înregistrată la pe rolul Curţii de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal la data de 29.04.2013, reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Neamţ, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a solicitat:

– anularea Deciziei nr. 41/20.02.2013 emisă de pârât, admiterea contestaţiei formulate şi, pe cale de consecinţă, anularea Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. x/06.12.2012;

– suspendarea executării actului administrativ unilateral Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. x/06.12.2012, până la soluţionarea definitivă a cauzei.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 46 din 12 ianuarie 2022)

The post Reglementarea posibilității de revizuire a proiectului tehnic înainte de lansarea procedurii de achiziţie publică. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat appeared first on Universul Juridic.