Lucrarea tratează instituția răspunderii pentru neexecutarea anticipată a contractului. După o scurtă introducere, se prezintă un studiu de caz privind neexecutarea anticipată a contractului în practica judiciară. Mai apoi, se prezintă modurile în care fenomenul neexecutării anticipate este receptat în alte sisteme de drept.

The post Răspunderea pentru neexecutarea anticipată a contractului appeared first on Universul Juridic.