Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la data de 17 decembrie 2018 pe rolul Tribunalului Cluj, reclamanţii A., B., C., prin A., şi D. au solicitat, în contradictoriu cu E., în calitate de intervenient şi cu pârâta F. S.A., să dispună obligarea asigurătorului F. S.A., la plata în favoarea reclamanţilor a daunelor morale şi materiale datorate în temeiul Legii nr. 132/2017 şi a Normei ASF 20/2017, în cuantum de 200.000 euro, daune morale, si 8.617,06 RON reprezentând daune materiale; obligarea asigurătorului F. S.A. la plata, în favoarea reclamanţilor a penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,2 %/zi de întârziere, în baza art. 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017, aplicate la sumele arătate la petitul nr. 2, de la data expirării termenului de 30 zile, prevăzut de art. 21 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, respectiv 02.06.2018, şi până la data plăţii efective şi obligarea asigurătorului F. S.A. la plata în favoarea reclamanţilor a cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 401 din 3 martie 2021)

The post Răspunderea civilă delictuală. Existenţa şi întinderea răspunderii asigurătorului RCA. Întinderea răspunderii civile delictuale a asiguratului appeared first on Universul Juridic.