Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţionala de Integritate, anularea Raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate nr. x/03.07.2013 şi, în consecinţa, să se constate inexistenţa stării de incompatibilitate în ceea ce priveşte exercitarea concomitenta a mandatului de primar al Oraşului Negru Vodă, cât şi a calităţii de reprezentant al Oraşului Negru Vodă în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. B. S.A.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 529 din 13 februarie 2018)

The post Procedura admisibilităţii recursului în complet de filtru. Respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei în anulare formulată în cauză appeared first on Universul Juridic.