Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, la data de 28.03.2019, sub nr. x/2019, reclamantul Municipiul Ploieşti, în contradictoriu cu pârâta A. S.A., a solicitat instanţei obligarea pârâtei la achitarea sumei de 17.748 RON/lună, reprezentând contravaloare lipsă folosinţă, cu începere de la data de 30.03.2016 şi până la momentul încheierii unei forme contractuale cu pârâta, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică, precum şi obligarea pârâtei la achitarea echivalentului în RON al sumei de 72.110,17 euro (fără TVA), la cursul oficial leu/euro, comunicat de BNR, valabil la data efectuării plăţii, reprezentând contravaloare lipsă folosinţă aferentă perioadei 29.03.2013 -29.03.2016.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 324 din 10 februarie 2022)

The post Prescripţia în cazul pagubei cauzată printr-o faptă ilicită. Data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea appeared first on Universul Juridic.