Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 28.12.2017 pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I civilă reclamanţii Judeţul Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa prin Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa au chemat în judecată pe pârâtul A., solicitând instanţei obligarea pârâtului la plata sumei de 1.650.925,04 RON, reprezentând plăţi nelegale, şi a sumei de 157.949,46 RON, reprezentând dobânzi.

Prin sentinţa nr. 967 din 13 aprilie 2018 Tribunalul Constanţa, secţia I civilă a admis acţiunea şi a fost obligat pârâtul la plata sumei de 1.650.925,04 RON, reprezentând plaţi nelegale, şi a sumei de 157.949,46 RON, reprezentând dobânzi, către reclamanţi.

Prin decizia nr. 15 l/C din 18 octombrie 2020 Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă a admis apelul formulat de pârâtul A. împotriva sentinţei nr. 967 din 13 aprilie 2018, pronunţată de Tribunalul Constanţa; a schimbat, în parte, sentinţa apelată în sensul că a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru pretenţiile aferente perioadei 22.02.2010 – 01.10.2011 şi a fost respins capătul de cerere privind aceste pretenţii în cuantum de 981.478 RON ca prescrise.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1861 din 28 septembrie 2021)

The post Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită appeared first on Universul Juridic.