Scrisoarea Baroului din Paris (însoţită de traducerea în lb. română) privind organizarea în lunile octombrie şi noiembrie 2012 a unei sesiuni de practică cunoscută sub numele de „Stagiul Internaţional”, destinată tinerilor avocaţi străini vorbitori de limbă franceză care doresc să descopere modul de exercitare a profesiei de avocat în Franţa.