Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti la data de 01.08.2013, reclamanta S.C. A. S.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor:

– anularea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. x/22.06.2012, a Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. y/25.06.2012 şi a Deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite in urma corecţiilor evidențelor fiscale nr. x din 3.07.2012 decizii prin care s-au stabilit în mod eronat obligaţii accesorii în sarcina reclamantei deşi debitele la care au fost calculate accesorii au fost achitate la scadenţă.

– anularea deciziei nr. 24/31.01.2013 reprezentând decizia emisă în urma soluţionării contestaţiei formulate de societatea reclamantă în baza dispoziţiilor art. 205 Codul de procedură fiscală împotriva titlurilor de creanţă mai sus arătate şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată generate de judecarea prezentei cauze.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 380 din 5 februarie 2018)

The post Obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma corecţiilor evidențelor fiscale. Respingerea recursurilor ca nefondate appeared first on Universul Juridic.