Prin încheierea din data de 15 martie 2022, Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, a respins, ca nefondată, cererea de constatare a încetării de drept a măsurilor asigurătorii dispuse împotriva inculpatului A., în baza ordonanţei procurorului nr. x/2015 din data de 28.02.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Curtea de Apel Bucureşti a reţinut că, prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul instanţei, la data de 15.03.2022, inculpatul A., prin apărător ales, a solicitat să se constate încetarea de drept a măsurilor asigurătorii dispuse împotriva sa în baza ordonanţei procurorului nr. x/2015 din data de 28.02.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost instituit sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri: asupra cotei de 50% din clădirea (imobil de locuit) situată în Timişoara, str. x, nr. cadastral (topo) x şi număr Carte Funciară x; asupra cotei din clădirea (imobil de locuit) situată în Timişoara, str. x, nr. cadastral (topo) x şi număr Carte Funciară x, ca urmare a omisiunii verificării măsurilor în termenul prevăzut de art. 250^2 din C. proc. pen.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 209 din 30 martie 2022)

The post Obligaţia verificării din oficiu de către organul judiciar pe rolul căruia se află cauza a subzistenţei temeiurilor ce au stat la baza luării sau menţinerii măsurilor asigurătorii appeared first on Universul Juridic.