Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă la 30.06.2009 sub nr. x/2008, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.A.: obligarea pârâtei la plata, cu titlu de daune pentru exploatarea fără drept, în perioada 1.03.1949 – 18 noiembrie 1958, de către societăţile în ale căror drepturi şi obligaţii a succedat, a obiectului Brevetului de Invenţie nr. x acordat prin Decretul Regal nr. 1579 din 1.06.1934 (invenţia fiind brevetată şi în Statele Unite ale Americii – după o perioadă de investigaţii şi experimente care au durat 3 ani, cu data de depozit 13.08.1934, în anul 1937, obţinându-se brevetul de invenţie nr. x, cu durată de valabilitate de 17 ani de la data 30.01.1934, cu titlul „Aparat rotativ pentru forare puţuri’), şi Brevetului de Invenţie de Perfecţionare nr. x, având data de depozit 16.01.1945, acordat prin Decretul Regal nr. 77847 din 31.01.1947, daune pe care nu le poate preţui în momentul de faţă, valoarea acestora urmând a fi stabilită prin expertiză şi urmând a face obiect de precizare în temeiul art. 132 (2) C. proc. civ.: sumele urmează a fi stabilite pentru fiecare an în parte şi apoi actualizate la data pronunţării hotărârii prin expertiză financiară, procesuale active, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1221 din 8 iunie 2021)

The post Nemulţumire faţă de decizia instanţei de apel care nu ar fi analizat argumentele şi probele prezentate în susţinerea apelului. Respingerea recursului ca nefondat appeared first on Universul Juridic.