Prin cererea de chemare în judecată adresată Curţii de Apel Târgu -Mureş, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Mureş, prin A. – Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:

– anularea Deciziei nr. 325/02.11.2015 emise de Unitatea Soluţionare Contestaţii POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în urma soluţionării contestaţiilor formulate de Judeţul Mureş împotriva Informării nr. x/27.08.2015 şi a Notei de neconformitate nr. x,

– anularea Informării nr. x/27.08.2015 privind autorizarea Cererii de rambursare nr. 2, prin care au fost declarate neeligibile cheltuielile pentru organizare de şantier efectuate de S.C. B. S.R.L., conform facturii nr. x/16.03.2015, în cuantum de 11.723,96 RON + 2.813,75 RON TVA,

– anularea Notei de neconformitate nr. x, prin care s-a aplicat o corecţie financiară de 5% în cuantum de 316.315,62 RON plus TVA, din valoarea contractului de execuţie lucrări nr. x/11.11.2014, încheiat cu S.C. B. S.R.L., în cadrul Contractului de finanţare cod SMIS 14506 încheiat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul „Reabilitare, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş”,

– anularea Informării nr. x/08.10.2015 privind autorizarea Cererii de rambursare nr. 3, prin care au fost declarate neeligibile cheltuielile pentru organizare de şantier efectuate de S.C. B. S.R.L., conform facturii nr. x/14.05.2015 în cuantum de 13.983,16 RON + 2.115,95 RON TVA,

– anularea Informării nr. x/29.02.2016 privind autorizarea Cererii de rambursare nr. 5, prin care au fost declarate neeligibile cheltuielile pentru organizare de şantier efectuate de S.C. B. S.R.L., conform facturii nr. x/21.10.2015 în cuantum de 3.096,81 RON + 743,24 RON TVA.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 860 din 1 martie 2018)

The post Neîndeplinirea cerinţelor de calificare impuse prin documentaţia de atribuire. Respingerea recursurilor ca nefondate appeared first on Universul Juridic.