Prin sentinţa civilă nr. 291 din 3 mai 2017 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. x/2016 s-a admis cererea formulată de reclamanţii A. şi B. în contradictoriu cu pârâtul C..

A fost obligat pârâtul să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 7 m.p. identificată pe aliniamentul 90-58-91-94-90 din raportul de expertiză întocmit de expert D., care face parte integrantă din sentinţă.

A fost obligat pârâtul la dărâmarea construcţiei magazie amplasată pe această suprafaţă de teren de 7 m.p. astfel cum a fost individualizată, precum şi la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.685 RON.

Prin decizia civilă nr. 298A din 3 aprilie 2018, Tribunalul Bacău, secţia I civilă a respins, ca nefondat, apelul formulat de apelantul-pârât C. împotriva sentinţei civile nr. 2917 din 3 mai 2017, pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. x/2016 şi a obligat pe apelant să plătească intimaţilor 500 RON, cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Prin decizia nr. 125 din 20 martie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, a fost respins recursul declarat de reclamantul C. împotriva deciziei nr. 298 A din 3 aprilie 2018 pronunţată de Tribunalul Bacău.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1060 din 12 mai 2022)

The post Mijloacele procesuale prin care poate fi atacată o hotărâre judecătorească și exercitarea acestora. Respingerea recursului ca inadmisibil appeared first on Universul Juridic.