Prin Sentinţa penală nr. 3238 din data de 08 noiembrie 2019 pronunţată în Dosarul nr. x/2019, Judecătoria Craiova a admis excepţia necompetenţei materiale a instanţei, invocată din oficiu, iar în baza art. 50 raportat la art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen. şi art. 551 din Legea nr. 169/2017 şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect Legea nr. 169/2017 – contestaţie la executarea pedepsei -, formulată de petentul condamnat A., în favoarea Curţii de Apel Craiova.

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Craiova a reţinut că, la data de 12.09.2019 a fost înregistrată cererea formulată de petentul condamnat A., prin care a solicitat deducerea din pedeapsa pe care o execută în prezent a zilelor executate în condiţii necorespunzătoare, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 169/2017, cu privire la perioada executată în intervalul 2012 – 2013.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 108 din 27 februarie 2020)

The post Măsuri compensatorii în favoarea persoanelor care au executat pedepse ori măsuri preventive privative de libertate în condiţii necorespunzătoare. Cazarea în centre de detenţie ori de reţinere şi arestare preventivă lipsite de condiţiile impuse de standardele europene appeared first on Universul Juridic.