Prin încheierea din data de 20 aprilie 2022, Curtea de Apel Iaşi, secţia penală, şi pentru cauze cu minori, în baza art. 2502 din C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (1) şi (5) din C. proc. pen., a admis, în parte, cererea formulată de inculpatul A. şi a ridicat dintre măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. x/2009 din 02.06.2009 (aflată la dosar U.P. vol. III) şi menţinute prin sentinţa penală nr. 711 din 31.05.2019 a Tribunalului Iaşi, sechestrul asigurător aplicat asupra imobilului construcţie în suprafaţă de 447,80 mp, aparţinând SC B. SRL – societate administrată de inculpatul A.

Pentru a se pronunţa în acest sens, Curtea de Apel Iaşi, secţia penală, şi pentru cauze cu minori, a reţinut că prin ordonanţa procurorului nr. x/2009 din 02.06.2009 (aflată la dosar U.P. vol. III), s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile: cota de proprietate a inculpatului A., de 9/16 din imobilul în suprafaţă de 4242 mp format din 3 parcele (x situat în extravilanul municipiului Paşcani, str. x, jud. Iaşi, imobil înscris în cartea funciară a Municipiului Paşcani cu nr. cadastral x; imobilul construcţie în suprafaţă de 447,80 mp, aparţinând SC B. SRL – societate administrată de inculpatul A.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 319 din 18 mai 2022)

The post Măsuri asiguratorii. Evitarea ascunderii, distrugerii, înstrăinării sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse appeared first on Universul Juridic.