Prin cererea formulată la data de 09.09.2022, reclamanta U.A.T. Municipiul Baia Mare a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, anularea Notei de neconformitate nr. 15820.1/24.03.2022 comunicată către autoritatea contractantă la data de 18.04.2022 prin publicarea în MySMIS; anularea în parte a Informării de plată (şi anexei) nr. 13295/18.04.2022 şi restituirea către autoritatea contractantă a sumei de 421.222,25 RON reprezentând corecţie financiară aplicată autorităţii contractante prin actul administrativ menţionat, la care se adaugă dobânda legală şi cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1525 din 16 martie 2023)

The post Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene. Competenţa teritorială facultativă. Posibilitatea reclamandului de a alege competenţa de soluţionare a cauzei între mai multe instanţe deopotrivă competente appeared first on Universul Juridic.