Curtea de Apel Oradea, secţia I civilă, prin încheierea civilă nr. 12/R/CC pronunţată în şedinţa publică din data de 3 iunie 2021 a respins contestaţia privind tergiversarea procesului ce formează obiectul dosarului x/2020, reţinând că, în speţă, nu sunt incidente dispoziţiile art. 524 C. proc. civ., nefiind vorba despre o tergiversare a judecării cauzei.

S-a reţinut că, dimpotrivă, tergiversarea judecăţii este imputabilă exclusiv recurentului petent care nu s-a prezentat în instanţă la data la care a fost citat, ceea ce a determinat suspendarea cauzei iar, după repunerea acesteia pe rol, a formulat o nouă cerere de ajutor public judiciar, cu termen de judecată fixat pentru data de 18.06.2021.

Împotriva încheierii din 3 iunie 2021 a formulat plângere petentul A., solicitând anularea încheierii, reţinerea spre rejudecare şi admiterea contestaţiei respective, întrucât nu s-a acordat termen în vederea soluţionării cererii de ajutor public judiciar, instanţa nerespectând obligaţiile sale legale.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1565 din 21 iulie 2021)

The post Invocarea încălcării dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil. Respingerea plângerii formulate appeared first on Universul Juridic.