Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 19 ianuarie 2016, reclamantul A. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta B., ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 2.000 RON, reprezentând daune morale, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 834 din 12 aprilie 2022)

The post Invocarea aspectelor legate de pretinse nereguli privind repartizarea aleatorie şi de faptul că nu s-ar fi comunicat termenul în care trebuia să se achite taxa judiciară de timbru datorată pentru soluţionarea cererii de recuzare. Nulitatea recursului appeared first on Universul Juridic.