Prin încheierea penală nr. 30 din data de 04.04.2022 pronunţată Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, în baza art. 50 din C. proc. pen. raportat la art. 340 alin. (1) din C. proc. pen. s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei privind plângerea formulată de petentul A. împotriva ordonanţei nr. 252/P/2021 din data de 14.01.2022 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în favoarea Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin.

Pentru a se pronunţa în acest sens, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Craiova a constatat că plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată se introduce la judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, iar infracţiunile de supunere la rele tratamente, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură private, favorizarea făptuitorului, purtare abuzivă, reclamate a fi fost săvârşite de persoanele împotriva cărora petentul a formulat plângere, sunt în competenţa judecătoriei.

De asemenea, s-a reţinut că intimaţii împotriva cărora a fost formulată plângerea sunt ofiţeri şi respectiv agenţi de penitenciar, iar aceste calităţi nu atrag competenţa de judecată în prima instanţă a curţii de apel. Împrejurarea că în prezenta cauză, prin ordonanţa nr. 12440/II/6/2021 din data de 30.07.2021 pronunţată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, s-a dispus preluarea cauzei de către parchetul ierarhic superior, în vederea efectuării urmăririi penale, în conformitate cu dispoziţiile art. 325 din C. proc. pen., nu are nicio relevanţă asupra normelor de competenţă, acestea fiind stabilite în mod imperativ de dispoziţiile C. proc. pen.

De asemenea, după cum just s-a arătat şi în ordonanţa nr. 17/II/2/2022 din data de 23 februarie 2022 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, s-a apreciat că petentul are posibilitatea de a formula direct la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Serviciul de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie orice plângere penală împotriva unui magistrat, însă în prezenta cauză parchetul nu a efectuat cercetări cu privire la activitatea unui magistrat şi nu a dispus soluţia de clasare decât în privinţa funcţionarilor publici din conducerea Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 294 din 5 iulie 2022)

The post Infracţiuni de supunere la rele tratamente, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, favorizarea făptuitorului și purtare abuzivă, săvârșite de funcționari publici. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei appeared first on Universul Juridic.