Prin cererea formulată la data de 10 decembrie 2019 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti sub nr. x/2019, petentul A., internat în Centrul Educativ Târgu Ocna, a solicitat contopirea sancţiunilor penale ce i-au fost aplicate prin hotărârile pronunţate în dosarele nr. x/2013, nr. y/2012 şi nr. 2388/281/2019 ale Judecătoriei Ploieşti.

La termenul din 10 februarie 2020, instanţa a recalificat cererea ca fiind contestaţie la executare, apreciind că este vorba despre o nelămurire cu privire la hotărârea ce se execută, având în vedere că, prin Sentinţa penală nr. 1662 din 27 iunie 2017 a Judecătoriei Ploieşti, s-a reţinut contopirea măsurii educative a asistării zilnice de 6 luni cu celelalte pedepse aplicate prin Sentinţele penale nr. 2758 din 20 decembrie 2013 şi nr. 2459 din 20 decembrie 2013 ale aceleiaşi instanţe, iar, prin Sentinţa penală nr. 955/2019, măsura educativă a asistării zilnice a fost înlocuită cu internarea într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an şi 6 luni, fără a se mai realiza şi celelalte operaţiuni juridice în raport cu pedepsele la care a fost condamnat petentul.

Ca atare, prin Sentinţa penală nr. 89 din 10 februarie 2020 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. x/2019, în baza art. 598 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. şi art. 50 C. proc. pen., a fost admisă excepţia de necompetenţă teritorială a acestei instanţe, pusă în discuţie din oficiu, şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect contestaţia la executare formulată de persoana condamnată A. în favoarea Judecătoriei Ploieşti.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 169 din 7 mai 2020)

The post Infracţiuni de distrugere şi furt calificat. Stabilirea instanţei competente să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei appeared first on Universul Juridic.