Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti la data de 21.11.2018, sub nr. x/2018, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea Hotărârii nr. 408 din 17.10.2018 emisă de pârât, cu cheltuieli de judecată.

La termenul din 11.03.2019, Curtea de apel a dispus, în condiţiile art. 78 alin. (2) C. proc. civ., introducerea în cauză în calitate de intervenienţi a numiţilor B. şi C., pentru motivele expuse în încheiere.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 369 din 26 ianuarie 2022)

The post Încălcarea garanţiilor constituţionale privitoare la libertatea de exprimare şi libertatea presei. Respingerea recursului ca nefondat appeared first on Universul Juridic.