În cuprinsul prezentului studiu autorul face o prezentare a efectelor pe care le produce, din punct de vedere practic, Decizia Curţii Constitu¬ţionale nr. 363 din 7 mai 2015, prin care a fost reținut faptul că dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale sunt neconstituţionale. În demersul său, autorul își îndreaptă atenția și asupra situației în care se constată nevărsarea cu intenţie la bugetul general consolidat al statului a unor sume de bani reprezentând impozite sau contribuţii la bugetul de stat, sume care au fost însă anterior reţinute de cei îndreptățiți de legiuitor să opereze astfel de rețineri.

The post Implicaţii asupra practicii organelor judiciare ale Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale appeared first on Universul Juridic.