Prin formularul de cerere cu valoare redusă înregistrat pe rolul Judecătoriei Buftea la 13 octombrie 2021, reclamanta A. S.A. a solicitat, în procedura prevăzută de art. 1026-1033 C. proc. civ., obligarea pârâtului B. la plata sumei de 1758,77 RON reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate şi contravaloare facturi fiscale clauze penale/justă despăgubire nerestituire echipamente; promo/discount internet, Catv, taxe instalare/activare C., D..

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1176 din 25 mai 2022)

The post Formularul de cerere cu valoare redusă. Solicitare privind obligarea pârâtului la plata contravalorii facturilor emise în baza contractului de furnizare servicii şi a actelor adiţionale la acesta appeared first on Universul Juridic.