Prin cererea înregistrată sub nr. x/10.12.2019, comunicată prin e-mail în data de 09.12.2016, ora 16:16, revizuentul A. a solicitat, în contradictoriu cu reclamanta S.C. B. S.R.L. Sibiu, revizuirea sentinţei civile nr. 540/18.12.2014 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. x/2013, sentinţă care a rămas definitivă prin decizia civilă nr. 200/A/23.11.2015 a Curţii de Apel Galaţi şi prin decizia civilă nr. 188 din 30 ianuarie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, cerere întemeiată pe art. 509 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

Prin precizările depuse de revizuent în data de 16.06.2020, acesta a arătat că înscrisul invocat în susţinerea cererii este contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. x/27.08.2014 în posesia căruia a intrat la data de 12.02.2020 şi de existenţa căruia a aflat cu ocazia eliberării unei copii a C.F. nr. x.

Prin cererea înregistrată sub nr. x/12.03.2020, acelaşi revizuent A., în contradictoriu cu intimaţii B. S.R.L., C. şi D., a solicitat revizuirea aceleiaşi sentinţe civile nr. 540/18.12.2012, în temeiul art. 509 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

Prin încheierea din data de 09.07.2020 instanţa a admis excepţia litispendenţei, invocată din oficiu, şi a trimis dosarul spre soluţionare primei instanţe investite cu judecarea dosarului nr. x/2019

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 592 din 22 martie 2022)

The post Formularea aceleiaşi cereri de revizuire de două ori. Depăşirea termenului legal de o lună de la descoperirea înscrisului nou appeared first on Universul Juridic.