Se introduce obligația entităților prevăzute la art. 961 alin. (1) Cod fiscal (societăți de administrare a investițiilor, societăți de investiții autoadministrate, administratori de fonduri de investiții alternativ, intermediari definiți conform legislației în materie) de a reține la sursă, declara și plăti impozitul pe venit, pentru veniturile obținute atât din România, cât și din străinătate de către persoana fizică nerezidentă care nu face/face dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

The post Formulare fiscale appeared first on Universul Juridic.