Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj, secţia civilă la 12 martie 2020, iniţial sub nr. x/2020 şi apoi sub nr. x/2020, urmare disjungerii dispuse prin încheierea din 23 iulie 2020, reclamanţii A., B. şi C. au solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Apărării Naţionale, anularea parţială a hotărârii de stabilire a despăgubirilor nr. 370 din 10 mai 2019 şi a procesului-verbal nr. x din 8 mai 2019, emise de Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real constituită în baza Legii nr. 255/2010, în temeiul cărora au fost formulate cereri de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii, afectate de lucrarea de utilitatea publică de interes naţional „Realizare-infrastructură-zonă operaţională în cazarma 1833 Câmpia Turzii”; obligarea pârâtului la plata, în favoarea reclamanţilor, cu titlu de despăgubiri, a preţului de piaţă al imobilului expropriat, cu dobânda legală aferentă, calculată de la data introducerii cererii de chemare în judecată, până la data plăţii efective.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 22 şi următ. din Legea nr. 255/2010, ale art. 26 din Legea nr. 33/1994 şi ale art. 44 din Constituţia României.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 475 din 3 martie 2022)

The post Exproprierea şi ocuparea în întregime a terenului reclamaților. Stabilirea unei valoari a despăgubirilor inferioară valorii reale a terenului appeared first on Universul Juridic.