Prin Sentinţa penală nr. 150/F din 6 august 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală (pronunţată în al doilea ciclu procesual), s-au dispus următoarele:

În temeiul art. 17 alin. (2) din C. proc. pen., art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C. proc. pen., s-a dispus achitarea inculpatei A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen.

În temeiul art. 17 alin. (2) din C. proc. pen., art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C. proc. pen. (prin raportare la procesul-verbal de primire-recepţie nr. x/04.03.2011) şi art. 16 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen. (prin raportare la celelalte acte materiale), s-a dispus achitarea inculpatei A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen. raportat la art. 35 alin. (1) din C. pen. (9 acte materiale) şi art. 5 din C. pen.

În temeiul art. 17 alin. (2) din C. proc. pen., art. 16 alin. (1) lit. b) teza I (prin raportare la actul material din data de 15.03.2011) şi lit. b) teza a II-a din C. proc. pen. (prin raportare la actul material din data de 25.03.2011), s-a dispus achitarea inculpatei A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art. 326 din C. pen. raportat la art. 35 alin. (1) din C. pen. (2 acte materiale) şi art. 5 din C. pen.

În temeiul art. 17 alin. (2) din C. proc. pen., art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C. proc. pen., s-a dispus achitarea inculpatului B. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen.

În temeiul art. 17 alin. (2) din C. proc. pen., art. 16 alin. (1) lit. b) teza I (prin raportare la procesul-verbal de primire-recepţie nr. x/04.03.2011) şi art. 16 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen. (prin raportare la celelalte acte materiale), s-a dispus achitarea inculpatului B. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen. raportat la art. 35 alin. (1) din C. pen. (8 acte materiale) şi art. 5 din C. pen.

În temeiul art. 17 alin. (2) din C. proc. pen., art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C. proc. pen. (prin raportare la actul material din data de 15.03.2011) şi lit. b) teza a II-a din C. proc. pen. (prin raportare la actul material din 25.03.2011) s-a dispus achitarea inculpatului B. sub aspectul instigării la infracţiunea de fals în declaraţii, prev. de art. 326 din C. pen. raportat la art. 35 alin. (1) din C. pen. şi art. 47 din C. pen. (2 acte materiale), cu aplicarea art. 5 din C. pen.

În temeiul art. 25 alin. (5) din C. proc. pen., a fost lăsată nesoluţionată acţiunea civilă.

În temeiul art. 25 alin. (3) din C. proc. pen., s-a dispus desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate: actul constitutiv al SC C. SRL nr. x/01.03.2011; decizia unicului asociat nr. x/01.03.2011; declaraţia atestată sub nr. x/1.03.2011 de Cabinetul individual de avocat A.; hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC C. SRL nr. x/23.03.2011; actul constitutiv actualizat al SC C. SRL nr. x/23.03.2011; împuternicirea avocaţială nr. x/23.03.2011; contractul de cesiune din data de 23.03.2011; declaraţia atestată sub nr. x/23.03.2011 de Cabinetul individual de avocat A.

În baza art. 580 alin. (4) din C. proc. pen., s-a dispus comunicarea unei copii a hotărârii către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi partea civilă D.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 253/A din 6 decembrie 2022)

The post Existenţa caracterului întreruptiv al cursului prescripţiei în cazul îndeplinirii unui act de procedură. Determinarea caracterului mai favorabil sau nu al dispoziţiilor legale incidente în raport cu particularităţile fiecărei situaţii în parte appeared first on Universul Juridic.