Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş, secţia I civilă, la data de 30 septembrie 2019, S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună înscrierea în CF nr. x Timişoara a dreptului de superficie pe durata existenţei construcţiilor, format din dreptul de proprietate asupra construcţiilor în suprafaţă de 281 mp, situate în Timişoara, str. x 13 Călăraşi nr. 3 şi dreptul de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 423 mp, proprietatea pârâtei, aferent construcţiilor, constituit în anul 1999 prin convenţia părţilor, urmând ca hotărârea judecătorească să înlocuiască consimţământul pârâtei, în caz de opunere a acesteia la înscriere; să se stabilească obligaţia reclamantei de a plăti pârâtei o prestaţie în schimbul folosinţei terenului de 2,60 euro/mp/lună, respectiv suma 1.100 euro/lună, plătibilă în RON la cursul BNR din data plăţii, egală cu chiria convenită de părţi, cu cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 850 din 13 aprilie 2022)

The post Exercitarea de către proprietarul terenului a dreptului de opţiune în legătură cu dobândirea proprietăţii asupra lucrărilor edificate pe terenul său appeared first on Universul Juridic.