Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

18 iulie 2023|0 Comments

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat
stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Data desfășurării examenului este 17 septembrie 2023, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile contractate de U.N.B.R., prin I.N.P.P.A..

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 352 din 08 iunie 2023.

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 31 iulie 2023 (ora 8.00) – 25 august 2023 (ora 16.00), în format e lectronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de cătrebaroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 351/08.06.2023.

În perioada 25 august 2023 – 28 august 2023 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2023”.

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

20 iunie 2023|0 Comments

Cererea de înscriere la examen se depune de candidat în intervalul 31 iulie 2023 (ora 8.00) – 25 august 2023 (ora 16.00) 

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului, în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx