Domeniul de aplicare a tratatelor internaţionale pentru evitarea dublei impuneri vizează trei aspecte diferite, şi anume: impozitele care cad sub incidenţa acesteia, spaţiul geografic pe care aceasta produce efecte şi persoanele pe care le vizează. Propunem examinării fiecare dintre aceste domenii în parte.

The post Domeniul de aplicare al convențiilor internaționale pentru evitarea dublei impuneri fiscale appeared first on Universul Juridic.