Titlul conferinței aduce în dezbatere noțiunea de criză, care, în opinia noastră, deși are o natură bivalentă, trebuie percepută mai degrabă ca un moment al dezvoltării unui domeniu de activitate științifică sau instituțională, ce oferă posibilitatea de resetare și regândire în condiții noi a unui nou potențial creator.

The post Discursul domnului Marian Enache cu ocazia participării la Sesiunea anuală de comunicări științifice a Academiei de Ştiinţe Juridice din România: „Criza dreptului în lumea contemporană” appeared first on Universul Juridic.