Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj la data de 9 noiembrie 2020, A. medical veterinar a solicitat, în contradictoriu cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA şi în baza Legii nr. 554/2004, modificată şi completată, obligarea pârâtei la achitarea sumei de 60.000 RON (respectiv 10.000 RON/lună de la data intrării în vigoare a Legii nr. 236/2019 şi până la apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020, adică de la 16 decembrie 2019 până la 24 iulie 2020), conform art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019, pentru fiecare contract încheiat aferent unei circumscripţii sanitar veterinară.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 207 din 2 februarie 2022)

The post Determinarea competenţei materiale şi teritoriale de soluţionare a cauzei în raport de obiectul acţiunii. Litigiu privind executarea unei obligaţii contractuale sau îndeplinirea unei obligaţii legale appeared first on Universul Juridic.