Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de 10 februarie 2017, sub nr. x/2017, reclamanţii A. şi B. i-au chemat în judecată pe pârâţii Oraşul Năvodari prin Primar şi Consiliul Local al Oraşului Năvodari pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate că sunt proprietarii imobilului-teren în suprafaţă de 1.000 mp situat în intravilanul oraşului Năvodari, Mamaia Sat, str. M 10 A, prin efectul uzucapiunii de lungă durată, precum şi faptul că au dobândit un drept de accesiune asupra imobilului-clădire în suprafaţa de 120 mp, edificată pe terenul în suprafaţă de 1.000 mp, în anul 1996.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1673 din 21 septembrie 2021)

The post Determinarea calității procesuale pasive în cererea de uzucapiune. Critici privind modul de identificare a terenurilor revendicate şi obţinute prin hotărâre judecătorească appeared first on Universul Juridic.