Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 15.04.2019 sub nr. x/2019, reclamantul Oficiul Naţional Pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Sud Vest a chemat în judecată pe pârâţii A. şi B., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să dispună obligarea pârâţilor la plata unei despăgubiri în suma de 425.230 RON în baza dispoziţiilor art. 1357 şi urm. C. civ., sumă ce reprezintă contravaloarea taxei de licenţă şi respectiv de autorizare pentru jocuri de noroc de tip slot machine, taxe datorate şi neachitate către bugetul statului, suma fiind formată din: 25.000 RON taxă aferentă licenţei de organizare a jocurilor de noroc; 400.000 RON (respectiv 50 de aparate, minim pentru autorizare x 8000 RON taxă pe aparat) – taxă aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc şi 230 RON reprezentând venit încasat din exploatarea nelegală a celor 13 aparate de jocuri de noroc, calculul de mai sus fiind făcut în conformitate cu pct. 1. I lit. E) din O.U.G. nr. 77/2009 şi pct. 1. II lit. E) din O.U.G. nr. 77/2009.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 398 din 23 februarie 2021)

The post Demonstrarea aplicării greşite de către instanţa de apel a normelor de drept material incidente raportului juridic dedus judecăţii. Respingerea recursului ca nefondat appeared first on Universul Juridic.