Prima situație care se conturează este cea în care se consideră că, în caz de deces al debitorului obligației de întreținere, devin incidente prevederile art. 2261 alin. (1) C. civ., succesorii debitorului rămân obligați la prestarea în continuare a obligației de întreținere, indiferent dacă ambele părți se împotrivesc acestui fapt, ceea ce echivalează cu un acord cu privire la încetarea contractului.

The post Decesul debitorului obligației de întreținere: înlocuirea întreținerii prin rentă versus desființarea de plin drept a contractului appeared first on Universul Juridic.