“Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Întrebări şi Răspunsuri pentru Avocaţi”, redactat sub egida Consiliului Barourilor Europene (CCBE).

Materialul constituie un ghid destinat avocaţilor care intenţionează să aducă un caz în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi conţine informaţii şi sfaturi practice pentru:
    1.  procedurile în fata instanţelor naţionale înainte de aducerea cazului în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
    2. procedurile în faţa Curţii;
    3. procedurile de aplicare a hotărârilor Curţii.