Prezentul studiu tratează două moduri (parțial) distincte prin care dreptul de uzufruct se stinge sau, după caz, își schimbă obiectul. Este vorba despre exproprierea pentru cauză de utilitate publică și cazul fortuit, care, prin prisma efectelor pe care le produc, pot fi supuse unei analize comparative, pentru a sublinia în special asemănările dintre ele, asemănări care pun în discuție justificarea diferenței de regim juridic create odată cu intrarea în vigoare a Codului civil actual.

The post Cuprinsul și rezumatele articolelor apărute în Revista DREPTUL nr. 10/2023 appeared first on Universul Juridic.