Instituția conflictului de legi își devoalează în Uniunea Europeană propria identitate, în lumina căreia ea devine evaluabilă ca un instrument destinat să consolideze piața internă a acestei organizații regionale de integrare. Concepția legislativă a holismului ajută în această privință. Așa fiind, dreptul privat și dreptul public din Uniunea Europeană se întâlnesc pe „teritoriul” ideii de codificare a conflictului de legi. Asemenea codificare este familiară noțiunii de „drept transnațional”.

The post Cuprinsul și rezumatele articolelor apărute în Revista DREPTUL nr. 1/2023 appeared first on Universul Juridic.