Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, la data de 02 mai 2018, sub nr. x/2018, reclamanta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor Publice a solicitat obligarea pârâţilor A. şi B. la repararea prejudiciului în cuantum de 287.296 RON, arătând, în esenţă, că sunt întrunite cerinţele răspunderii civile delictuale a pârâţilor, conform dispoziţiilor art. 1349, art. 1357 şi următoarele din C. civ., deoarece aceştia nu au încunoştinţat administratorul judiciar şi judecătorul sindic cu privire la existenţa obligaţiilor vamale neachitate pentru mărfurile importate de societatea ai cărei reprezentanţi erau, în conformitate cu dispoziţiile art. 28 şi art. 44 din Legea nr. 85/2006.

În drept, reclamanta a invocat art. 1349 şi art. 1357 din C. civ., art. 28 şi 44 din Legea nr. 85/2006, precum şi art. 16 din O.G. nr. 92/2003.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 314 din 9 februarie 2022)

The post Critici vizând fondul raporturilor juridice dintre părţi, respectiv îndeplinirea condiţiilor pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor. Anularea recursului appeared first on Universul Juridic.