Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui sub nr. x/2016, reclamantul A. i-a chemat în judecată pe pârâţii S.C. B. S.R.L. (în calitate de comitent) şi C. (în calitate de angajat/prepus al acestei societăţi) pentru a fi obligaţi, în solidar, la plata sumei de 150.000 euro, reprezentând daune morale pentru atingerea adusă drepturilor sale la onoare, demnitate, reputaţie, imagine şi viaţă privată.

Hotărârea de declinare

Prin sentinţa civilă nr. 2046 din 24.10.2016, Judecătoria Bârlad a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Vaslui, unde a fost înregistrată sub nr. x/2017.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 911 din 3 mai 2022)

The post Critici privind verificarea condiţiilor cerute de lege pentru antrenarea răspunderii civile delictuale. Reconsiderarea întinderii despăgubirilor appeared first on Universul Juridic.