Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, la data de 13 iunie 2016, sub nr. x/2016, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâţii Municipiul Bucureşti, prin Primarul General, şi Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună obligarea acestora să îi lase în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în Bucureşti, str. x (fostă str. x), format din teren în suprafaţă de 510,23 m.p. şi construcţie – apartament nr. x, subsol şi mansardă, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 8595 din 07 decembrie 2016, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat soluţionarea cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti.

Cauza a fost înregistrată la data de 05 ianuarie 2017, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, sub nr. x/2017.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2329 din 3 noiembrie 2021)

The post Critici privind nesoluţionarea de către instanţele de fond a acţiunii în revendicare deduse judecăţii prin aplicarea exclusiv a dreptului comun. Recurs respins ca nefondat appeared first on Universul Juridic.