Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la 27 martie 2018, sub nr. x/2018, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B. şi C., agenţi de politie din cadrul Politiei Locale Pantelimon, constatarea caracterului ilicit al faptelor săvârşite de pârâţi, în legătură cu inserarea datelor cu caracter personal în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie nr. x/24.11.2017, ora 11:40, întocmit de pârâtul B. şi procesul-verbal de contravenţie nr. x/24/11.2017, ora 11:40, întocmit de pârâtul C.; conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 253 alin. (3) lit. a) şi lit. b) C. civ., obligarea pârâţilor, pe cheltuiala lor, la publicarea hotărârii care constată încălcarea principiului securităţii datelor cu caracter personal şi interzicerea de a mai deţine calitatea de utilizator şi/sau operator de date cu caracter personal; conform art. 253 alin. (4) C. civ., obligarea, în solidar, a pârâţilor la reparaţia patrimonială pentru prejudiciul nepatrimonial şi patrimonial ce i-a fost cauzat, respectiv la achitarea sumei de 30.000 RON.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 642 din 24 martie 2022)

The post Critici privind deciziile recurate din perspectiva nerespectării dreptului la apărare. Anularea căii de atac appeared first on Universul Juridic.