Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal la data de 05.06.2018 sub nr. x/2018, reclamanta Comuna Mogoşoaia, în contradictoriu cu pârâta A. S.A. a contestat hotărârea arbitrală nr. 35 din 10.04.2018, pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în dosarul nr. x/2017, solicitând, în temeiul dispoziţiilor art. 608 alin. (1) lit. a) şi h) şi art. 611 alin. (1) C. proc. civ., admiterea acţiunii în anulare şi desfiinţarea hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Bucureşti, secţia a II a contencios administrativ şi fiscal.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 838 din 14 februarie 2022)

The post Critici aduse manierei în care prima instanţă a tranşat chestiunea lipsei de incidenţă a motivului de desfiinţare a hotărârii arbitrale. Recurs respins ca nefondat appeared first on Universul Juridic.