În acest articol, autorii își propun să evidențieze câteva aspecte ale rolului jurisprudenței constituționale în conturarea și, chiar, în dezvoltarea unor principii ale dreptului. Astfel, accentul este pus cu precădere pe rolul practicii judiciare la construcția principiului proporționalității în dreptul constituțional, al principiul egalității și interferența dintre principiul proporționalității și principiul egalității.

The post Contribuții ale doctrinei și jurisprudenței constituționale la construcția principiilor proporționalității și egalității appeared first on Universul Juridic.