Prin Sentinţa penală nr. 1518 din data de 18 septembrie 2019, pronunţată de Judecătoria Bistriţa, secţia penală, în dosarul nr. x/2019 în baza art. 50 din C. proc. pen. raportat la art. 598 alin. (2) din C. proc. pen., a fost admisă excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bistriţa şi a declinat competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare formulată de contestatorul A., încarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în favoarea Judecătoriei Moreni.

În baza art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

S-a reţinut că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bistriţa la data de 5 iulie 2019, sub dosar nr. x/2019, petentul-condamnat A., deţinut în Penitenciarul Mărgineni, la data formulării cererii, a contestat mandatul de executare a pedepsei, solicitând reanalizarea situaţiei juridice şi deducerea zilelor considerate ca executate în condiţii necorespunzătoare din restul de pedeapsă de 207 zile din Sentinţa penală nr. 458/2012 a Judecătoriei Moreni.

De asemenea, s-a reţinut că din verificările efectuate în baza de date a evidenţei deţinuţilor şi din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, a rezultat că, la data formulării contestaţiei la executare, petentul A. se afla încarcerat la Penitenciarul Mărgineni, astfel că potrivit dispoziţiilor art. 598 alin. (2) din C. proc. pen., competentă pentru soluţionarea acesteia este judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, raportat la momentul formulării contestaţiei, de aceea a fost declinată competenţa teritorială de soluţionare a cererii, în baza art. 50 din C. proc. pen., în favoarea Judecătoriei Moreni.

Prin Sentinţa penală nr. 8 din data de 9 ianuarie 2020, pronunţată de Judecătoria Moreni, în dosarul nr. x/2019 în baza art. 598 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen. la art. 47 din C. proc. pen., a fost admisă excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei ridicată de petentul A., deţinut în Penitenciarul Miercurea Ciuc.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 158 din 16 aprilie 2020)

The post Contestaţie la executare. Reanalizarea situaţiei juridice şi deducerea zilelor considerate ca executate în condiţii necorespunzătoare din restul de pedeapsă appeared first on Universul Juridic.