Prin Sentinţa penală nr. 12 din data de 09 ianuarie 2020 Judecătoria Constanţa, secţia penală, în baza art. 429 alin. (1) din C. proc. pen. raportat la art. 50 din C. proc. pen., şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Constanţa.

Pentru a se pronunţa în acest sens, Judecătoria Constanţa a reţinut că la data de 15 noiembrie 2019 petentul A. a formulat contestaţie în anulare împotriva Sentinţei penale nr. 1025/2019 a Judecătoriei Constanţa, definitivă la data de 17 septembrie 2019.

În susţinerea cererii formulate, petentul a arătat faptul că a fost judecat în lipsă şi nu a fost înştiinţat în mod legal sau citat de către instanţa de judecată şi nu a avut cunoştinţă despre cauză.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 104 din 26 februarie 2020)

The post Contestație în anulare privind judecarea în lipsă şi neînştiinţarea sau citarea inculpatului de către instanţă fără a avea cunoştinţă de cauză sau despre termenul de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei appeared first on Universul Juridic.