Prin cererea de chemare în judecată adresată Curţii de Apel Suceava, secţia de contencios administrativ şi fiscal, la data de 16.04.2015, urmare declinării competenţei de soluţionare a cauzei prin sentinţa civilă nr. 222/17.02.2015 pronunţată de Tribunalul Botoşani, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, reclamantul Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, în contradictoriu cu pârâtul Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Educaţiei Naţionale, a solicitat anularea în parte a Deciziei nr. x/31.07.2014 prin care pârâta OI POSDRU MEN a admis în parte contestaţia formulată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani împotriva procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. x/14.05.2014, pentru suma de 9.776,40 RON fără TVA, reprezentând contravaloarea a 8 licenţe Office 2010, menţinând în rest dispoziţiile procesului-verbal, ca fiind legale şi temeinice.

De asemenea a solicitat anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului contingenţa, înregistrat sub nr. OI/5855/SJCSN/31.07.2014.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 826 din 28 februarie 2018)

The post Contestarea concluziei privind tardivitatea formulării recursului fără depunerea dovezilor privitoare la formularea în termen a căii de atac. Anularea recursului declarat appeared first on Universul Juridic.