Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 03.01.2019, sub nr. x/2019, reclamantul-pârât Sport Club Municipal Gloria Buzău a chemat în judecată pe pârâtul-reclamant Fotbal Club Gloria Buzău, prin lichidator judiciar A., solicitând să se dispună: decăderea pârâtului-reclamant din drepturile asupra mărcii naţionale individuale combinate nr. x „Fotbal Club Gloria Buzău”, cu valabilitate începând din data de 18.02.2009, înregistrată pentru clasa 41 – activitate sportive (fotbal), culori revendicate roşu, albastru, galben, pentru neutilizarea acesteia într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani antrenor promovării prezentei cereri, motiv prevăzut de art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice; radierea înregistrării mărcii naţionale individuale combinate nr. x; cheltuieli de judecată.

Pârâtul-reclamant Fotbal Club Gloria Buzău, prin lichidator judiciar A., a formulat cerere reconvenţională, prin care a solicitat: decăderea reclamantului – pârât din drepturile asupra mărcii individuale combinate „Sport Club Municipal Gloria Buzău 2017 Hai Buzău, Buzău!” nr. x, înregistrată pentru servicii din clasa 41, pe temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998; radierea înregistrării acestei mărci din Registrul Mărcilor din România; cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1924 din 5 octombrie 2021)

The post Cerinţele pe care folosirea mărcii trebuie să le îndeplinească pentru a nu se constata decăderea din drepturile asupra mărcii. Necesitatea dovedirii folosirii neîntrerupte a mărcii appeared first on Universul Juridic.